fbpx

Privacybeleid

We nemen uw privacy zeer serieus. Lees hier hoe we met uw persoonsgegevens omgaan

Store Express is een handelsnaam en onderdeel van Onisi Europe B.V. gevestigd in het World Fashion Centre (2.00.18) aan het Wilhelminaplein 13, 1062 HH te Amsterdam. Al het hieronder beschreven beleid heeft betrekking op alle activiteiten onder beide namen.

We begrijpen dat privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk is. Daarom beschrijven we hier nauwkeurig welke data we gebruiken, voor welke doeleinden we de data gebruiken en wat we doen om uw gegevens afdoende te beschermen. Ook legt dit beleid uit hoe we uw gegevens verzamelen en welke rechten u heeft met betrekking tot de data die we van u verzamelen.

Dit beleid heeft betrekking op u en is toepasbaar op u wanneer u een product of service afneemt via onze website aankoopt of via andere kanalen of social media (online, offline, telefonisch of anderzijds), hierna onze ‘Diensten’ genoemd. Dit document geeft effect en invulling aan onze inzet en verplichting om uw gegevens te beschermen en is overgenomen en geïmplementeerd voor onze gehele bedrijfsvoering voor Store Express en Onisi Europe B.V.

Onisi Europe B.V. eigent zich het recht toe om waar nodig dit document bij te werken en zodoende nieuwe wet- of regelgeving of aanpassingen in de bedrijfsvoering te reflecteren in dit document. Het is daarom belangrijk deze pagina regelmatig te checken om te verifiëren dat u nog tevreden met met ons beleid.

Welke informatie verzamelen we ?

Informatie die u ons verstrekt zoals (maar niet uitsluitend): naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email adres, bankrekening en betaalgegevens en alle feedback die u geeft (bijvoorbeeld telefonisch, per post of  email of via het contactformulier op deze website;

Informatie over de producten en services die we u leveren (bijvoorbeeld de producten die we hebben bezorgd bij u en wanneer en hoe u die producten betaald heeft etc.);

Uw account login gegevens, zoals accountnaam en wachtwoord. Dit doen we enkel en alleen om uw account te kunnen activeren op uw verzoek, indien u onverhoopt uw wachtwoord bent kwijtgeraakt. Wij zullen ons nooit toegang verschaffen tot uw accounts en daar in onze communicatie ook nooit toestemming voor vragen;

Informatie betreffende de apparaten die u gebruikt om onze onze diensten te gebruiken (Fabrikant en modelnummer, browser ID en IP adres) alsmede hoe u onze diensten gebruikt. We willen bijvoorbeeld graag weten wanneer en hoe u onze website bezoekt. Dit stelt ons in staat om onze diensten continu te blijven verbeteren;

Uw contactgegevens en gegevens over e-mails en andere vormen van digitale communicatie die u van ons ontvangt. Daar verstaan we ook onder: het bijhouden welke e-mails u heeft geopend en of u op de links in onze email klikt. We willen er ons graag van verzekeren dat de communicatie vanuit Store Express en Onisi Europe B.V. naar u een toegevoegde waarde heeft voor u, dus wanneer u onze e-mails niet opent of niet op links klikt weten we dat we onze Diensten moeten verbeteren;

Informatie van derden, zoals bedrijven gespecialiseerd in bepaalde diensten: bedrijven die kredietcontroles uitvoeren, fraudepreventie bedrijven, database marketing- en onderzoeksbedrijven, social media bedrijven en publiekelijk toegankelijke informatie.

De informatie die we verzamelen wordt onder andere gebruikt voor:

 Het beschikbaar maken van onze Diensten voor u;

 • Het verwerken van uw bestellingen;
 • Het verwerken van uw betalingen of terugstortingen;
 • Het personaliseren van uw winkelervaring, bijvoorbeeld het weergeven van de pagina in de juiste taal door uw browsertaal te controleren of producten suggereren aan de hand van eerdere aankopen;
 • Het helpen bij het verifiëren van klanten en bestellingen om fraude te voorkomen;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek, zowel op interne basis alsmede in samenwerking met derden;
 • Statistische analyse;
 • Het beter begrijpen van u als klant, de producten die u koopt en hoe u deze producten gebruikt en het helpen verbeteren van uw winkelervaring op al onze verkoopplatformen;
 • Het verbeteren van onze diensten, producten, website en marketingplatformen
 • U contacteren om u op de hoogte te stellen van onze aanbiedingen, producten en diensten;
 • Uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen voor u op te lossen

Onze dienstverleners (derden)

We werken samen met partners, suppliers, verzekeringsmaatschappijen en andere dienstverleners die mogelijk uw gegevens verwerken namens ons. Echter dit doen we alleen wanneer ze aan onze eisen voor gegevensbescherming voldoen. Dit is altijd indachtig de wetten en reguleringen van de AVG (GDPR). We verstrekken alleen informatie aan partners die noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun diensten aan ons of rechtstreeks aan u.

U op de hoogte houden van onze Producten en Diensten

We willen u graag meer vertellen over onze fantastische producten, aanbiedingen, ideeën en Diensten. Dit doen we op basis van uw interesse en met mate. Indien u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven kunnen we dit doen via e-mail, post, sms, online social media en andere elektronische kanalen.

Uw Rechten

Toegang tot en wijzigen van uw persoonlijke informatie

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u in bewaring hebben, in te zien. Dat kan met een zogeheten ‘Betrokkene Toegangsverzoek’. Indien wij het eens zijn met de wettelijke consequenties van een dergelijk verzoek zijn we wettelijk verplicht volgens de AVG uw persoonlijke informatie te verstrekken aan u of aan iemand die u vertegenwoordigt. Dit is altijd gratis.

Voordat we overgaan tot het verstrekken van uw persoonlijke informatie kunnen we u verzoeken een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen om uw identiteit te kunnen controleren. Ook verzoeken we u soms om meer informatie met betrekking tot uw communicatie met ons zodat we er zeker van zijn dat we alle relevante gegevens aan u kunnen verstrekken.

U heeft het recht ons te vragen informatie te corrigeren als deze gedateerd of onjuist is.

Als u deze rechten wilt uitoefenen neem dan contact met ons op via de wijze die in dit document beschreven is onder het kopje ‘Contact’.

U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als ons recht deze te gebruiken komt te vervallen, uw informatie te laten verwijderen door ons als we deze te lang bewaren of om de verwerking van uw gegevens te beperken in bepaalde omstandigheden.

Hoelang bewaren we uw informatie?

We bewaren uw persoonsgegevens in ons systeem. Dit is nodig om u te voorzien van een hoge kwaliteit service die consistent is op al onze platformen. We  bewaren uw gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving en bewaren uw informatie nooit langer dan strikt noodzakelijk.

Beveiliging

We nemen veiligheidsmaatregelen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, deze maatregelen bestaan uit:

 • Het beperken van de toegang tot ons pand zodat alleen personen die wij het recht toe kennen het pand te betreden dit ook daadwerkelijk kunnen doen (d.m.v. toegangspassen, key-cards en andere aanverwante technologieën)
 • Het beperken van de toegang tot onze digitale database door gebruik te maken van firewalls, schermbeveiliging, ID verificatie en het gescheiden houden van onze digitale systemen
 • We vragen u nooit om uw wachtwoord
 • We adviseren u om nooit uw accountnummer of wachtwoord te verstrekken via email of via een link die in een email staat

Neem contact op met ons

Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten zoals hierboven beschreven, of als u een klacht of opmerking heeft over dit privacybeleid, de manier waarop uw informatie wordt bewaard of verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via een van de volgende manieren”

Via e-mail: info@onisi-eu.com

Door onze klantenservice te bellen: 0851303425

Of via het contactformulier op deze website

STORE EXPRESS will exhibit at EUROSHOP 2020 - Hall 13 / D78 Sluiten